Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Horky (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 134
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 4 57 % 652 57 % 4
Ing.Jaroslav Uhlíř, NK 1 14 % 143 13 % 1
Ivana Miláčková, NK 0 00 % 42 04 % 1
Iveta Mašková, NK 1 14 % 99 09 % 1
Luboš Kruml, NK 1 14 % 140 12 % 1
Pavlína Samková, NK 0 00 % 58 05 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 4
Ing.Jaroslav Uhlíř, NK 1
Iveta Mašková, NK 1
Luboš Kruml, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 7 1.00 %
Ing.Jaroslav Uhlíř, NK 0 00 %
Ivana Miláčková, NK 0 00 %
Iveta Mašková, NK 0 00 %
Luboš Kruml, NK 0 00 %
Pavlína Samková, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.