Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bdín (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 184
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
František Bayer, NK 1 14 % 30 16 % 1
Jiří Hoffmann, NK 1 14 % 23 13 % 1
Karel Hradecký, NK 1 14 % 26 14 % 1
Petr Trachta, NK 1 14 % 25 14 % 1
Václav Svítek, NK 1 14 % 23 13 % 1
Věra Hradecká, NK 1 14 % 26 14 % 1
Vladimír Trnka, NK 1 14 % 31 17 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
František Bayer, NK 1
Jiří Hoffmann, NK 1
Karel Hradecký, NK 1
Petr Trachta, NK 1
Václav Svítek, NK 1
Věra Hradecká, NK 1
Vladimír Trnka, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
František Bayer, NK 2 29 %
Jiří Hoffmann, NK 0 00 %
Karel Hradecký, NK 1 14 %
Petr Trachta, NK 1 14 %
Václav Svítek, NK 0 00 %
Věra Hradecká, NK 1 14 %
Vladimír Trnka, NK 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.