Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Branov (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 529
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Dubský Tomáš 1 11 % 62 12 % 1
Karnold Karel 1 11 % 54 10 % 1
Krubová Růžena 1 11 % 61 12 % 1
Pavlíček Josef 1 11 % 66 12 % 1
Pokorný Josef 1 11 % 58 11 % 1
Rottová Růžena 1 11 % 56 11 % 1
Šípek Václav 1 11 % 53 10 % 1
Štiller František 1 11 % 65 12 % 1
Votoupal Jaroslav 1 11 % 54 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Dubský Tomáš 1
Karnold Karel 1
Krubová Růžena 1
Pavlíček Josef 1
Pokorný Josef 1
Rottová Růžena 1
Šípek Václav 1
Štiller František 1
Votoupal Jaroslav 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Dubský Tomáš 1 11 %
Karnold Karel 1 11 %
Krubová Růžena 1 11 %
Pavlíček Josef 2 22 %
Pokorný Josef 1 11 %
Rottová Růžena 1 11 %
Šípek Václav 0 00 %
Štiller František 2 22 %
Votoupal Jaroslav 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.