Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Drahouš (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 229
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 8

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Císař Petr 1 14 % 24 10 % 1
Černíková Anna 1 14 % 37 16 % 1
Kinský Vladimír 1 14 % 31 14 % 1
Kulhánek Emil 1 14 % 21 09 % 1
Špilar Petr 1 14 % 23 10 % 1
Tauber Antonín 1 14 % 37 16 % 1
Václavík Petr 0 00 % 19 08 % 1
Vatrová Marie 1 14 % 37 16 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Císař Petr 1
Černíková Anna 1
Kinský Vladimír 1
Kulhánek Emil 1
Špilar Petr 1
Tauber Antonín 1
Vatrová Marie 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Císař Petr 0 00 %
Černíková Anna 2 29 %
Kinský Vladimír 1 14 %
Kulhánek Emil 0 00 %
Špilar Petr 0 00 %
Tauber Antonín 2 29 %
Václavík Petr 0 00 %
Vatrová Marie 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.