Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hracholusky (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 158
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Hlaváček Radek 1 20 % 28 18 % 1
Huml Jaromír 0 00 % 20 13 % 1
Jun Pavel 1 20 % 28 18 % 1
Kohout Jan 1 20 % 30 19 % 1
Liška Miroslav 1 20 % 26 16 % 1
Majtán Pavel 1 20 % 26 16 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Hlaváček Radek 1
Jun Pavel 1
Kohout Jan 1
Liška Miroslav 1
Majtán Pavel 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Hlaváček Radek 1 20 %
Huml Jaromír 0 00 %
Jun Pavel 1 20 %
Kohout Jan 1 20 %
Liška Miroslav 1 20 %
Majtán Pavel 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.