Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hvozd (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 246
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Jirásková Romana 1 14 % 38 15 % 1
Lédl Jan 1 14 % 34 14 % 1
Lev Václav 1 14 % 32 13 % 1
Mach Petr 1 14 % 35 14 % 1
Novák Martin 1 14 % 37 15 % 1
Novák Pavel 1 14 % 32 13 % 1
Šverma Zdeněk 1 14 % 38 15 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Jirásková Romana 1
Lédl Jan 1
Lev Václav 1
Mach Petr 1
Novák Martin 1
Novák Pavel 1
Šverma Zdeněk 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Jirásková Romana 1 14 %
Lédl Jan 1 14 %
Lev Václav 1 14 %
Mach Petr 1 14 %
Novák Martin 1 14 %
Novák Pavel 1 14 %
Šverma Zdeněk 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.