Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Janov (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 381
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ivanka Raisová, NK 1 20 % 63 17 % 1
Jiří Lep, NK 1 20 % 75 20 % 1
Jiří Rais, NK 0 00 % 48 13 % 1
Miluška Bočánková, NK 1 20 % 63 17 % 1
Roman Pacourek, NK 1 20 % 60 16 % 1
Zdeňka Mixová, NK 1 20 % 72 19 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ivanka Raisová, NK 1
Jiří Lep, NK 1
Miluška Bočánková, NK 1
Roman Pacourek, NK 1
Zdeňka Mixová, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ivanka Raisová, NK 1 20 %
Jiří Lep, NK 2 40 %
Jiří Rais, NK 0 00 %
Miluška Bočánková, NK 1 20 %
Roman Pacourek, NK 0 00 %
Zdeňka Mixová, NK 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.