Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jesenice (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 10 067
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 5 33 % 3 128 31 % 15
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2 13 % 1 479 15 % 15
Občanská demokratická strana 3 20 % 2 108 21 % 15
SNK-Nezávislí kandidáti 3 20 % 1 711 17 % 15
Strana zelených 1 07 % 724 07 % 15
TOP 09 1 07 % 917 09 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 9
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1
Občanská demokratická strana 3
SNK-Nezávislí kandidáti 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 8 53 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 07 %
Občanská demokratická strana 4 27 %
SNK-Nezávislí kandidáti 2 13 %
Strana zelených 0 00 %
TOP 09 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.