Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kolešovice (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 291
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
SNK-Naše obec 4 44 % 1 091 48 % 7
SNK-Za Kolešovice krásnější 5 56 % 1 200 52 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SNK-Naše obec 4
SNK-Za Kolešovice krásnější 5

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
SNK-Naše obec 4 44 %
SNK-Za Kolešovice krásnější 5 56 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.