Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kozojedy (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 198
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Mgr.Jana Říhová, NK 0 00 % 12 06 % 1
Miroslav Krupička, NK 1 20 % 39 20 % 1
Pavel Oulický, NK 1 20 % 39 20 % 1
Václav Stanislav, NK 1 20 % 34 17 % 1
Zdeněk Chotěborský, NK 1 20 % 37 19 % 1
Zuzana Vajsová, NK 1 20 % 37 19 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Miroslav Krupička, NK 1
Pavel Oulický, NK 1
Václav Stanislav, NK 1
Zdeněk Chotěborský, NK 1
Zuzana Vajsová, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Mgr.Jana Říhová, NK 0 00 %
Miroslav Krupička, NK 1 20 %
Pavel Oulický, NK 1 20 %
Václav Stanislav, NK 1 20 %
Zdeněk Chotěborský, NK 1 20 %
Zuzana Vajsová, NK 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.