Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Krakovec (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 205
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Barilla Štefan 1 14 % 28 14 % 1
Jelínek Petr 1 14 % 27 13 % 1
Kajanovics Dušan 1 14 % 40 20 % 2
Köhler Milan 1 14 % 27 13 % 1
Monhart Václav 1 14 % 26 13 % 1
Štiller Josef 1 14 % 25 12 % 1
Titlbach Josef 1 14 % 32 16 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Barilla Štefan 1
Jelínek Petr 1
Kajanovics Dušan 1
Köhler Milan 1
Monhart Václav 1
Štiller Josef 1
Titlbach Josef 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Barilla Štefan 1 14 %
Jelínek Petr 1 14 %
Kajanovics Dušan 3 43 %
Köhler Milan 1 14 %
Monhart Václav 0 00 %
Štiller Josef 0 00 %
Titlbach Josef 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.