Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kroučová (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 476
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Dagmar Součková, NK 1 20 % 55 12 % 1
Hana Hajná, NK 1 20 % 117 25 % 1
Iveta Maierová, NK 1 20 % 79 17 % 1
Michaela Hajná, NK 1 20 % 74 16 % 1
Petr Jelínek, NK 0 00 % 43 09 % 1
Václava Knoblochová, NK 1 20 % 108 23 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Dagmar Součková, NK 1
Hana Hajná, NK 1
Iveta Maierová, NK 1
Michaela Hajná, NK 1
Václava Knoblochová, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Dagmar Součková, NK 0 00 %
Hana Hajná, NK 3 60 %
Iveta Maierová, NK 0 00 %
Michaela Hajná, NK 0 00 %
Petr Jelínek, NK 0 00 %
Václava Knoblochová, NK 2 40 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 60 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.