Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Krty (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 385
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
SNK-"KRÁSNÉ KRTY S VODOVODEM,K 2 40 % 164 43 % 6
SNK-ZA EKONOM.STABILITU OBCE 3 60 % 221 57 % 6

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SNK-ZA EKONOM.STABILITU OBCE 5

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
SNK-"KRÁSNÉ KRTY S VODOVODEM,K 1 20 %
SNK-ZA EKONOM.STABILITU OBCE 4 80 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.