Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Milostín (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 071
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
SNK-Naděje na změnu 3 43 % 440 41 % 8
SNK-SNK obce Milostín 4 57 % 510 48 % 8
SNK-strana za obn.a rozv.ob.Mi 0 00 % 121 11 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SNK-Naděje na změnu 3
SNK-SNK obce Milostín 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
SNK-Naděje na změnu 3 43 %
SNK-SNK obce Milostín 4 57 %
SNK-strana za obn.a rozv.ob.Mi 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.