Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Olešná (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 431
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 2 22 % 436 18 % 6
Občanská demokratická strana 3 33 % 860 35 % 9
SNK-OLEŠNÁ - náš domov 2 22 % 568 23 % 9
SNK-OLEŠNÁ 2010 2 22 % 567 23 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 1
Občanská demokratická strana 5
SNK-OLEŠNÁ - náš domov 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
Občanská demokratická strana 5 56 %
SNK-OLEŠNÁ - náš domov 2 22 %
SNK-OLEŠNÁ 2010 2 22 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.