Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Oráčov (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 560
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Buleca Josef 1 20 % 111 20 % 1
Kougl Josef 1 20 % 97 17 % 1
Kučera Svatoslav Ing. 1 20 % 112 20 % 1
Pecánek Čeněk 0 00 % 61 11 % 1
Šika Josef 1 20 % 92 16 % 1
Wastlová Marie 1 20 % 87 16 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Buleca Josef 1
Kougl Josef 1
Kučera Svatoslav Ing. 1
Šika Josef 1
Wastlová Marie 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Buleca Josef 2 40 %
Kougl Josef 1 20 %
Kučera Svatoslav Ing. 2 40 %
Pecánek Čeněk 0 00 %
Šika Josef 0 00 %
Wastlová Marie 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.