Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Panoší Újezd (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 782
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Balogh András 1 11 % 84 11 % 1
Boubín Josef 1 11 % 91 12 % 1
Čechová Edita 1 11 % 90 12 % 1
Čekalová Eva 1 11 % 76 10 % 1
Červený Pavel 1 11 % 83 11 % 1
Heller Josef Mgr. 1 11 % 96 12 % 1
Janota Ladislav 1 11 % 88 11 % 1
Knor Jan 1 11 % 81 10 % 1
Miksová Věra 1 11 % 93 12 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Balogh András 1
Boubín Josef 1
Čechová Edita 1
Čekalová Eva 1
Červený Pavel 1
Heller Josef Mgr. 1
Janota Ladislav 1
Knor Jan 1
Miksová Věra 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Balogh András 1 11 %
Boubín Josef 1 11 %
Čechová Edita 1 11 %
Čekalová Eva 0 00 %
Červený Pavel 1 11 %
Heller Josef Mgr. 2 22 %
Janota Ladislav 1 11 %
Knor Jan 1 11 %
Miksová Věra 1 11 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.