Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Pavlíkov (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 7 402
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 7 47 % 3 550 48 % 15
SNK-SDRUŽENÍ SPOLKŮ PAVLÍKOV 3 20 % 1 402 19 % 15
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 33 % 2 450 33 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 10
SNK-SDRUŽENÍ SPOLKŮ PAVLÍKOV 1
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 9 60 %
SNK-SDRUŽENÍ SPOLKŮ PAVLÍKOV 1 07 %
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 33 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.