Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Pochvalov (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 616
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Eva Husáková, NK 1 20 % 100 16 % 1
Eva Macková, NK 0 00 % 72 12 % 1
Ivana Rusová, NK 1 20 % 119 19 % 1
Jaroslav Bulíř, NK 1 20 % 116 19 % 1
Lenka Husáková, NK 0 00 % 23 04 % 1
Miloslava Novotná, NK 1 20 % 109 18 % 1
Ondřej Sekerka, NK 1 20 % 77 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Eva Husáková, NK 1
Ivana Rusová, NK 1
Jaroslav Bulíř, NK 1
Miloslava Novotná, NK 1
Ondřej Sekerka, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Eva Husáková, NK 1 20 %
Eva Macková, NK 0 00 %
Ivana Rusová, NK 2 40 %
Jaroslav Bulíř, NK 1 20 %
Lenka Husáková, NK 0 00 %
Miloslava Novotná, NK 1 20 %
Ondřej Sekerka, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.