Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Přílepy (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 541
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Eva Vašinová, NK 1 20 % 72 13 % 1
Hana Huňatová, NK 1 20 % 77 14 % 1
Jana Kutílková, NK 0 00 % 59 11 % 1
Josef Žižka, NK 0 00 % 63 12 % 1
Lenka Daenemarková, NK 1 20 % 101 19 % 1
Radek Svatoň, NK 1 20 % 82 15 % 1
Zbyněk Gregor, NK 1 20 % 87 16 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Eva Vašinová, NK 1
Hana Huňatová, NK 1
Lenka Daenemarková, NK 1
Radek Svatoň, NK 1
Zbyněk Gregor, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Eva Vašinová, NK 0 00 %
Hana Huňatová, NK 1 20 %
Jana Kutílková, NK 0 00 %
Josef Žižka, NK 0 00 %
Lenka Daenemarková, NK 2 40 %
Radek Svatoň, NK 1 20 %
Zbyněk Gregor, NK 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.