Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Rakovník (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 90 729
Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 6 29 % 25 301 28 % 21
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 3 14 % 15 229 17 % 21
Občanská demokratická strana 7 33 % 27 073 30 % 21
Sdružení US-DEU, NK 1 05 % 4 732 05 % 21
Společně pro Rakovník 4 19 % 18 051 20 % 21
Strana demokrat.socialismu 0 00 % 343 00 % 2

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 8
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1
Občanská demokratická strana 10
Společně pro Rakovník 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 7 33 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2 10 %
Občanská demokratická strana 8 38 %
Sdružení US-DEU, NK 0 00 %
Společně pro Rakovník 4 19 %
Strana demokrat.socialismu 0 0 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 10 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.