Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Řeřichy (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 278
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Elznic Bohuslav 1 14 % 28 10 % 1
Hlous Josef 1 14 % 31 11 % 1
Horek Vladislav 1 14 % 37 13 % 1
Jindrová Naděžda 1 14 % 29 10 % 1
Kolihová Olga 0 00 % 24 09 % 1
Lavička Josef 1 14 % 27 10 % 1
Pešek Jiří 0 00 % 24 09 % 1
Reigl Vladislav 1 14 % 43 15 % 1
Salaba Josef 1 14 % 35 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Elznic Bohuslav 1
Hlous Josef 1
Horek Vladislav 1
Jindrová Naděžda 1
Lavička Josef 1
Reigl Vladislav 1
Salaba Josef 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Elznic Bohuslav 0 00 %
Hlous Josef 1 14 %
Horek Vladislav 2 29 %
Jindrová Naděžda 0 00 %
Kolihová Olga 0 00 %
Lavička Josef 0 00 %
Pešek Jiří 0 00 %
Reigl Vladislav 3 43 %
Salaba Josef 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.