Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Řevničov (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 6 403
Počet rozdělovaných mandátů: 13
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občanská demokratická strana 5 38 % 2 544 40 % 13
SNK-SNK ŘEVNIČOV 8 62 % 3 635 57 % 13
Stanislava Vejražková, NK 0 00 % 224 03 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Občanská demokratická strana 4
SNK-SNK ŘEVNIČOV 8
Stanislava Vejražková, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 8 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občanská demokratická strana 5 38 %
SNK-SNK ŘEVNIČOV 8 62 %
Stanislava Vejražková, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.