Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Senec (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 429
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Beneš Michal 1 14 % 64 15 % 1
Beneš Zdeněk 1 14 % 63 15 % 1
Frélich Antonín 1 14 % 59 14 % 1
Jáger Jan 1 14 % 63 15 % 1
Kadar Radek 1 14 % 60 14 % 1
Lajblová Dana 1 14 % 61 14 % 1
Pšenička Václav 1 14 % 59 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Beneš Michal 1
Beneš Zdeněk 1
Frélich Antonín 1
Jáger Jan 1
Kadar Radek 1
Lajblová Dana 1
Pšenička Václav 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Beneš Michal 1 14 %
Beneš Zdeněk 1 14 %
Frélich Antonín 1 14 %
Jáger Jan 1 14 %
Kadar Radek 1 14 %
Lajblová Dana 1 14 %
Pšenička Václav 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.