Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Senomaty (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 5 089
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 4 36 % 1 989 39 % 11
SNK-Sdr.pro Senomaty,Nouzov a 7 64 % 3 100 61 % 11

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 2
SNK-Sdr.pro Senomaty,Nouzov a 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 18 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 3 27 %
SNK-Sdr.pro Senomaty,Nouzov a 8 73 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.