Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Skryje (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 439
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 8

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Čonka Miroslav 1 14 % 64 15 % 1
Grillová Milada 1 14 % 50 11 % 1
Houba Jaroslav 1 14 % 59 13 % 1
Jedlička Jaroslav DiS. 1 14 % 59 13 % 1
Jedlička Josef Ing. 1 14 % 66 15 % 1
Jelínek Václav Ing. 1 14 % 61 14 % 1
Kratinová Marta 0 00 % 21 05 % 1
Mikušík Daniel Mgr. 1 14 % 59 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Čonka Miroslav 1
Grillová Milada 1
Houba Jaroslav 1
Jedlička Jaroslav DiS. 1
Jedlička Josef Ing. 1
Jelínek Václav Ing. 1
Mikušík Daniel Mgr. 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Čonka Miroslav 1 14 %
Grillová Milada 0 00 %
Houba Jaroslav 1 14 %
Jedlička Jaroslav DiS. 1 14 %
Jedlička Josef Ing. 2 29 %
Jelínek Václav Ing. 1 14 %
Kratinová Marta 0 00 %
Mikušík Daniel Mgr. 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.