Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Smilovice (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 141
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bedřich Šťastný, NK 1 20 % 27 19 % 1
Běla Kučabová, NK 0 00 % 12 09 % 1
Jan Kozár, NK 1 20 % 25 18 % 1
Josef Šafránek, NK 1 20 % 18 13 % 1
Lukáš Strnad, NK 1 20 % 22 16 % 1
Roman Černý, NK 1 20 % 28 20 % 1
Václav Janský, NK 0 00 % 9 06 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bedřich Šťastný, NK 1
Jan Kozár, NK 1
Josef Šafránek, NK 1
Lukáš Strnad, NK 1
Roman Černý, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bedřich Šťastný, NK 2 40 %
Běla Kučabová, NK 0 00 %
Jan Kozár, NK 1 20 %
Josef Šafránek, NK 0 00 %
Lukáš Strnad, NK 0 00 %
Roman Černý, NK 2 40 %
Václav Janský, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.