Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Šípy (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 523
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Baltiar Milan 0 00 % 23 04 % 1
Geigerová Jana 1 14 % 50 10 % 1
Kounovská Eva 1 14 % 84 16 % 1
Kounovský Martin 1 14 % 72 14 % 1
Malcová Jaroslava 1 14 % 57 11 % 1
Paulová Jaroslava 1 14 % 71 14 % 1
Řízká Jitka 1 14 % 31 06 % 1
Slabá Věra 1 14 % 82 16 % 1
Trejbalová Eliška 0 00 % 53 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Geigerová Jana 1
Kounovská Eva 1
Kounovský Martin 1
Malcová Jaroslava 1
Paulová Jaroslava 1
Slabá Věra 1
Trejbalová Eliška 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Baltiar Milan 0 00 %
Geigerová Jana 0 00 %
Kounovská Eva 3 43 %
Kounovský Martin 1 14 %
Malcová Jaroslava 0 00 %
Paulová Jaroslava 1 14 %
Řízká Jitka 0 00 %
Slabá Věra 2 29 %
Trejbalová Eliška 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.