Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Třeboc (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 171
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Fric Petr 1 20 % 31 18 % 1
Hájek Ondřej 1 20 % 35 20 % 1
Moravec Pavel 1 20 % 33 19 % 1
Pacák Miroslav Ing. 1 20 % 29 17 % 1
Rais Karel 1 20 % 43 25 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Fric Petr 1
Hájek Ondřej 1
Moravec Pavel 1
Pacák Miroslav Ing. 1
Rais Karel 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Fric Petr 1 20 %
Hájek Ondřej 1 20 %
Moravec Pavel 1 20 %
Pacák Miroslav Ing. 0 00 %
Rais Karel 2 40 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.