Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Václavy (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 155
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bláha Josef 1 20 % 31 20 % 1
Hrbek Jan 0 00 % 0 00 % 1
Menzl Rostislav 1 20 % 31 20 % 1
Slabý Květoslav 1 20 % 31 20 % 1
Vovreček Petr 1 20 % 31 20 % 1
Želízko Petr 1 20 % 31 20 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bláha Josef 1
Menzl Rostislav 1
Slabý Květoslav 1
Vovreček Petr 1
Želízko Petr 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bláha Josef 1 20 %
Hrbek Jan 0 0 %
Menzl Rostislav 1 20 %
Slabý Květoslav 1 20 %
Vovreček Petr 1 20 %
Želízko Petr 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.