Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Žďár (okr. Rakovník)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 245
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
SNK-Nezávislí I. 3 60 % 125 51 % 4
SNK-Nezávislí II. 2 40 % 120 49 % 4

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
SNK-Nezávislí I. 2
SNK-Nezávislí II. 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
SNK-Nezávislí I. 3 60 %
SNK-Nezávislí II. 2 40 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.