Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Drnek (okr. Kladno)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 377
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
ČERNÝ Michal 1 14 % 57 15 % 1
JINDRA Daniel 1 14 % 47 12 % 1
LEVÝ Zdeněk 1 14 % 54 14 % 1
POLÁK Jiří 1 14 % 54 14 % 1
SCHWAMBERGER Otakar 1 14 % 52 14 % 1
VÁVROVÁ Květuše 1 14 % 60 16 % 1
VINKL Jiří 1 14 % 53 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
ČERNÝ Michal 1
JINDRA Daniel 1
LEVÝ Zdeněk 1
POLÁK Jiří 1
SCHWAMBERGER Otakar 1
VÁVROVÁ Květuše 1
VINKL Jiří 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
ČERNÝ Michal 1 14 %
JINDRA Daniel 0 00 %
LEVÝ Zdeněk 1 14 %
POLÁK Jiří 1 14 %
SCHWAMBERGER Otakar 1 14 %
VÁVROVÁ Květuše 2 29 %
VINKL Jiří 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.