Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kačice (okr. Kladno)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 944
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 0 00 % 407 08 % 9
Sdruž.nezáv.kandidátů Kačice 6 67 % 2 577 52 % 9
Sdružení nezáv.kandidátů 002 1 11 % 759 15 % 9
Sdružení.nezávis.kandidátů 001 2 22 % 1 201 24 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kandidátů Kačice 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 0 00 %
Sdruž.nezáv.kandidátů Kačice 8 89 %
Sdružení nezáv.kandidátů 002 0 00 %
Sdružení.nezávis.kandidátů 001 1 11 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.