Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kladno (okr. Kladno)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 629 661
Počet rozdělovaných mandátů: 33
Počet volebních stran: 10

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 8 24 % 139 603 22 % 33
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 4 12 % 76 243 12 % 33
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 % 13 137 02 % 33
LEPŠÍ KLADNO-(SNK,VV, KAN) 0 00 % 20 365 03 % 32
Občanská demokratická strana 13 39 % 218 326 35 % 33
Strana svob.občanů (Svobodní) 0 00 % 1 022 00 % 4
TOP 09 2 06 % 35 745 06 % 33
Věci veřejné (VV) 0 00 % 11 076 02 % 33
VOLBA PRO KLADNO 6 18 % 113 768 18 % 33
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 00 % 376 00 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Občanská demokratická strana 33

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 20 mandát(ů), t.j. rozdíl v 61 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 8 24 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 3 09 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 0 %
LEPŠÍ KLADNO-(SNK,VV, KAN) 0 0 %
Občanská demokratická strana 16 48 %
Strana svob.občanů (Svobodní) 0 0 %
TOP 09 0 00 %
Věci veřejné (VV) 0 0 %
VOLBA PRO KLADNO 6 18 %
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.