Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kyšice (okr. Kladno)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 839
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
DUŠEK Miroslav 1 14 % 116 14 % 1
HERCL Jiří Ing. 1 14 % 128 15 % 1
HNYKOVÁ Jaroslava Ing. 1 14 % 117 14 % 1
KOLÍNSKÁ Jana RNDr. 1 14 % 127 15 % 1
POCH Josef 1 14 % 121 14 % 1
POSPÍŠIL Jakub 1 14 % 116 14 % 1
ŠTORKOVÁ Libuše Mgr. 1 14 % 114 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
DUŠEK Miroslav 1
HERCL Jiří Ing. 1
HNYKOVÁ Jaroslava Ing. 1
KOLÍNSKÁ Jana RNDr. 1
POCH Josef 1
POSPÍŠIL Jakub 1
ŠTORKOVÁ Libuše Mgr. 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
DUŠEK Miroslav 1 14 %
HERCL Jiří Ing. 1 14 %
HNYKOVÁ Jaroslava Ing. 1 14 %
KOLÍNSKÁ Jana RNDr. 1 14 %
POCH Josef 1 14 %
POSPÍŠIL Jakub 1 14 %
ŠTORKOVÁ Libuše Mgr. 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.