Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Poštovice (okr. Kladno)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 611
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
DAVID KYNCL, NK 1 14 % 61 10 % 1
Ing. Karel Koukolíček, NK 1 14 % 91 15 % 1
Milan DROBNÝ, NK 1 14 % 77 13 % 1
MIROSLAV HOLUB, NK 1 14 % 64 10 % 1
PAVEL KROUTIL, NK 0 00 % 40 07 % 1
RENATA PLÁŠKOVÁ, NK 1 14 % 80 13 % 1
Rudolf FAIGL, NK 0 00 % 59 10 % 1
VILÉM URBAN, NK 1 14 % 67 11 % 1
ZDENĚK HAVELKA, NK 1 14 % 72 12 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
DAVID KYNCL, NK 1
Ing. Karel Koukolíček, NK 1
Milan DROBNÝ, NK 1
MIROSLAV HOLUB, NK 1
RENATA PLÁŠKOVÁ, NK 1
VILÉM URBAN, NK 1
ZDENĚK HAVELKA, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
DAVID KYNCL, NK 0 00 %
Ing. Karel Koukolíček, NK 2 29 %
Milan DROBNÝ, NK 1 14 %
MIROSLAV HOLUB, NK 0 00 %
PAVEL KROUTIL, NK 0 00 %
RENATA PLÁŠKOVÁ, NK 2 29 %
Rudolf FAIGL, NK 0 00 %
VILÉM URBAN, NK 1 14 %
ZDENĚK HAVELKA, NK 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.