Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Sazená (okr. Kladno)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 203
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Sdruž.nezáv.kand. SAZENÁ 4 57 % 737 61 % 9
TJ SOKOL SAZENÁ 3 43 % 466 39 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand. SAZENÁ 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Sdruž.nezáv.kand. SAZENÁ 5 71 %
TJ SOKOL SAZENÁ 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.