Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bozkov (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 603
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 14

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Babcová Blanka 1 07 % 177 07 % 1
Balatka Filip 1 07 % 174 07 % 1
Čermák Karel Bc. 1 07 % 182 07 % 1
Doubek Stanislav 2 13 % 358 14 % 2
Honců Milan 1 07 % 171 07 % 1
Kurfiřt Milan 1 07 % 170 07 % 1
Kurfiřtová Eva 1 07 % 168 06 % 1
Kurfiřtová Karolína 1 07 % 160 06 % 1
Nesvadbová Zuzana 1 07 % 183 07 % 1
Ouhrabka Vratislav Mgr. 1 07 % 198 08 % 1
Picková Milada 1 07 % 162 06 % 1
Valha Karel 1 07 % 159 06 % 1
Vodseďálek Zdeněk 1 07 % 169 06 % 1
Zilvar Oldřich 1 07 % 172 07 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Babcová Blanka 1
Balatka Filip 1
Čermák Karel Bc. 1
Doubek Stanislav 2
Honců Milan 1
Kurfiřt Milan 1
Kurfiřtová Eva 1
Kurfiřtová Karolína 1
Nesvadbová Zuzana 1
Ouhrabka Vratislav Mgr. 1
Picková Milada 1
Valha Karel 1
Vodseďálek Zdeněk 1
Zilvar Oldřich 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Babcová Blanka 1 07 %
Balatka Filip 1 07 %
Čermák Karel Bc. 1 07 %
Doubek Stanislav 6 40 %
Honců Milan 1 07 %
Kurfiřt Milan 1 07 %
Kurfiřtová Eva 0 00 %
Kurfiřtová Karolína 0 00 %
Nesvadbová Zuzana 1 07 %
Ouhrabka Vratislav Mgr. 1 07 %
Picková Milada 0 00 %
Valha Karel 0 00 %
Vodseďálek Zdeněk 1 07 %
Zilvar Oldřich 1 07 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.