Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jilemnice (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 34 854
Počet rozdělovaných mandátů: 17
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
ČESKÁ NEZÁVISLÁ 2 12 % 3 851 11 % 17
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 % 349 01 % 2
Koalice SNK ED a VV 2 12 % 4 474 13 % 17
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 06 % 2 907 08 % 17
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 12 % 4 280 12 % 17
Občanská demokratická strana 4 24 % 7 320 21 % 17
SDH Jilemnice 2 12 % 3 861 11 % 17
Sdruž.nezáv.kand. Jilemnice 4 24 % 7 633 22 % 17
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 00 % 179 01 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Koalice SNK ED a VV 2
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
Občanská demokratická strana 6
SDH Jilemnice 1
Sdruž.nezáv.kand. Jilemnice 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
ČESKÁ NEZÁVISLÁ 1 06 %
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
Koalice SNK ED a VV 2 12 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 06 %
Občanská demokratická strana 6 35 %
SDH Jilemnice 1 06 %
Sdruž.nezáv.kand. Jilemnice 6 35 %
Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.