Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Karlovice (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 5 211
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Hasiči Karlovice 5 33 % 1 870 36 % 15
Sdružení nezávislých kandidátů 10 67 % 3 341 64 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Hasiči Karlovice 2
Sdružení nezávislých kandidátů 13

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Hasiči Karlovice 4 27 %
Sdružení nezávislých kandidátů 11 73 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.