Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Levínská Olešnice (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 018
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Antonín Lízr, NK 1 14 % 158 16 % 1
Česká str.sociálně demokrat. 1 14 % 125 12 % 4
MILITKÝ RADEK, NK 0 00 % 89 09 % 1
SDH Levínská Olešnice 4 57 % 407 40 % 5
Stanislav Lukeš, NK 0 00 % 96 09 % 1
Věra Pospíšilová, NK 1 14 % 143 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Antonín Lízr, NK 1
MILITKÝ RADEK, NK 1
SDH Levínská Olešnice 3
Stanislav Lukeš, NK 1
Věra Pospíšilová, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Antonín Lízr, NK 0 00 %
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
MILITKÝ RADEK, NK 0 00 %
SDH Levínská Olešnice 7 1.00 %
Stanislav Lukeš, NK 0 00 %
Věra Pospíšilová, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.