Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Loučky (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 411
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Chludová Markéta 0 00 % 42 10 % 1
Kovářová Jana 1 14 % 42 10 % 1
Kvintusová Lenka 1 14 % 56 14 % 1
Meloun Martin 0 00 % 36 09 % 1
Petrušková Jitka 1 14 % 51 12 % 1
Polívka Jan 1 14 % 54 13 % 1
Sládková Monika Bc. 1 14 % 30 07 % 1
Špicová Dana 1 14 % 57 14 % 1
Vele Jan 1 14 % 43 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Chludová Markéta 1
Kovářová Jana 1
Kvintusová Lenka 1
Petrušková Jitka 1
Polívka Jan 1
Špicová Dana 1
Vele Jan 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Chludová Markéta 0 00 %
Kovářová Jana 0 00 %
Kvintusová Lenka 2 29 %
Meloun Martin 0 00 %
Petrušková Jitka 1 14 %
Polívka Jan 2 29 %
Sládková Monika Bc. 0 00 %
Špicová Dana 2 29 %
Vele Jan 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.