Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Paseky nad Jizerou (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 102
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 13

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Aleš Koucký, NK 1 11 % 87 08 % 1
Andrea Bariaková, NK 1 11 % 88 08 % 1
Dalibor Plíšek, NK 0 00 % 59 05 % 1
Dan Špidlen, NK 1 11 % 76 07 % 1
Hana Růžičková, NK 1 11 % 137 12 % 1
Jaroslav Soukup, NK 1 11 % 114 10 % 1
Jiří Lubík, NK 0 00 % 44 04 % 1
Luboš Waldmann, NK 1 11 % 84 08 % 1
Martin Patočka, NK 0 00 % 39 04 % 1
Martin Řípa, NK 1 11 % 120 11 % 1
Pavel JERIE, NK 1 11 % 74 07 % 1
Vladimír Štěpánek, NK 0 00 % 73 07 % 1
Zdeněk Jirouš, NK 1 11 % 107 10 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Aleš Koucký, NK 1
Andrea Bariaková, NK 1
Dan Špidlen, NK 1
Hana Růžičková, NK 1
Jaroslav Soukup, NK 1
Luboš Waldmann, NK 1
Martin Řípa, NK 1
Pavel JERIE, NK 1
Zdeněk Jirouš, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Aleš Koucký, NK 0 00 %
Andrea Bariaková, NK 0 00 %
Dalibor Plíšek, NK 0 00 %
Dan Špidlen, NK 0 00 %
Hana Růžičková, NK 3 33 %
Jaroslav Soukup, NK 2 22 %
Jiří Lubík, NK 0 00 %
Luboš Waldmann, NK 0 00 %
Martin Patočka, NK 0 00 %
Martin Řípa, NK 2 22 %
Pavel JERIE, NK 0 00 %
Vladimír Štěpánek, NK 0 00 %
Zdeněk Jirouš, NK 2 22 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 56 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.