Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Roprachtice (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 146
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 17

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Alena Farská, NK 1 14 % 84 07 % 1
Jan Pacholík, NK 0 00 % 40 03 % 1
Jana Hájková, NK 1 14 % 76 07 % 1
Jiří Hloušek, NK 1 14 % 80 07 % 1
Josef Nosek, NK 0 00 % 50 04 % 1
Karel Malík, NK 0 00 % 52 05 % 1
Lenka Hásková, NK 0 00 % 27 02 % 1
Luboš Kučera, NK 1 14 % 81 07 % 1
Lukáš Šulc, NK 0 00 % 44 04 % 1
Martina Zelenková, NK 1 14 % 99 09 % 1
Milan Janata, NK 0 00 % 43 04 % 1
Tomáš Franc, NK 1 14 % 113 10 % 1
Věra Nosková, NK 0 00 % 62 05 % 1
Vlastimil Tulach, NK 0 00 % 68 06 % 1
Vlastimír Smékal, NK 0 00 % 45 04 % 1
Zdeněk Petřina, NK 0 00 % 74 06 % 1
Zdeňka Pacholíková, NK 1 14 % 108 09 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Alena Farská, NK 1
Jana Hájková, NK 1
Jiří Hloušek, NK 1
Luboš Kučera, NK 1
Martina Zelenková, NK 1
Tomáš Franc, NK 1
Zdeňka Pacholíková, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Alena Farská, NK 1 14 %
Jan Pacholík, NK 0 00 %
Jana Hájková, NK 0 00 %
Jiří Hloušek, NK 0 00 %
Josef Nosek, NK 0 00 %
Karel Malík, NK 0 00 %
Lenka Hásková, NK 0 00 %
Luboš Kučera, NK 0 00 %
Lukáš Šulc, NK 0 00 %
Martina Zelenková, NK 2 29 %
Milan Janata, NK 0 00 %
Tomáš Franc, NK 2 29 %
Věra Nosková, NK 0 00 %
Vlastimil Tulach, NK 0 00 %
Vlastimír Smékal, NK 0 00 %
Zdeněk Petřina, NK 0 00 %
Zdeňka Pacholíková, NK 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.