Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Rovensko pod Troskami (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 8 742
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občanská demokratická strana 5 33 % 2 714 31 % 15
Sdružení nezávislých kandidátů 5 33 % 2 955 34 % 15
Sdružení rovenských spolků 5 33 % 3 073 35 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Občanská demokratická strana 3
Sdružení nezávislých kandidátů 5
Sdružení rovenských spolků 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občanská demokratická strana 4 27 %
Sdružení nezávislých kandidátů 5 33 %
Sdružení rovenských spolků 6 40 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.