Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Slaná (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 202
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 2 29 % 622 28 % 7
Sdruž. pro všestr. rozvoj obce 2 29 % 605 27 % 7
Sdružení nezávislých 1 14 % 483 22 % 7
Za rozvoj venkova 2 29 % 492 22 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 2
Sdruž. pro všestr. rozvoj obce 3
Sdružení nezávislých 1
Za rozvoj venkova 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 3 43 %
Sdruž. pro všestr. rozvoj obce 2 29 %
Sdružení nezávislých 1 14 %
Za rozvoj venkova 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.