Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Studenec (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 12 774
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 27 % 3 748 29 % 15
Nezávislí kandidáti Studenec 11 73 % 9 026 71 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Nezávislí kandidáti Studenec 15

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 20 %
Nezávislí kandidáti Studenec 12 80 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.