Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Svojek (okr. Semily)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 266
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Beranová Jarmila 1 11 % 28 11 % 1
Dejmek Josef 1 11 % 32 12 % 1
Hadincová Jiřina 1 11 % 28 11 % 1
Hadinec Jiří 1 11 % 30 11 % 1
Chvalina Milan 1 11 % 30 11 % 1
Pospíšil Miroslav 1 11 % 30 11 % 1
Sitek Josef 1 11 % 30 11 % 1
Svobodová Milada 1 11 % 30 11 % 1
Zelenka Věroslav 1 11 % 28 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Beranová Jarmila 1
Dejmek Josef 1
Hadincová Jiřina 1
Hadinec Jiří 1
Chvalina Milan 1
Pospíšil Miroslav 1
Sitek Josef 1
Svobodová Milada 1
Zelenka Věroslav 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Beranová Jarmila 1 11 %
Dejmek Josef 1 11 %
Hadincová Jiřina 1 11 %
Hadinec Jiří 1 11 %
Chvalina Milan 1 11 %
Pospíšil Miroslav 1 11 %
Sitek Josef 1 11 %
Svobodová Milada 1 11 %
Zelenka Věroslav 1 11 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.