Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Zvoleněves (okr. Kladno)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 864
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 2 22 % 758 26 % 9
Jarmila MUDROCHOVÁ, NK 0 00 % 123 04 % 1
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 % 172 06 % 3
Sdružení nezávislých kandidátů 7 78 % 1 811 63 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdružení nezávislých kandidátů 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 1 11 %
Jarmila MUDROCHOVÁ, NK 0 00 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Sdružení nezávislých kandidátů 8 89 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.