Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Albrechtice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 369
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
ALBRECHTICE 2010, SNK 6 86 % 769 56 % 9
Alois Filip, NK 0 00 % 120 09 % 1
Ing. Jaroslav Novák, NK 0 00 % 124 09 % 1
Josef Berky, NK 1 14 % 149 11 % 1
Ladislav Berky, NK 0 00 % 121 09 % 1
Lucie Filipová, NK 0 00 % 86 06 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
ALBRECHTICE 2010, SNK 3
Alois Filip, NK 1
Ing. Jaroslav Novák, NK 1
Josef Berky, NK 1
Ladislav Berky, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
ALBRECHTICE 2010, SNK 7 1.00 %
Alois Filip, NK 0 00 %
Ing. Jaroslav Novák, NK 0 00 %
Josef Berky, NK 0 00 %
Ladislav Berky, NK 0 00 %
Lucie Filipová, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.